പാപ്പാ : യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു നവമുഖം ലോകത്തിന് നൽകുക

പാപ്പാ : യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു നവമുഖം

ലോകത്തിന് നൽകുക

വത്തിക്കാന്‍ : എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അറിവുള്ള, അവർക്കു ചുറ്റും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോധരഹിതമായ യുദ്ധങ്ങൾ പോലുള്ള അക്രമത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു പുതിയ മുഖം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ യുവജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ചെക് റിപ്പബ്ളിക്കിലെ പ്രാഗിൽ ജൂലൈ 11 മുതൽ 13 വരെ നടക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യുവജന  സമ്മേളനത്തിന്  പരിശുദ്ധ പിതാവ്  നൽകിയ സന്ദേശത്തിലാണ്  ഇങ്ങനെ  ആഹ്വാനം ചെയ്തത്  .  എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും, സ്വീകരിക്കുകയും, പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ മികവിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ  പാപ്പാ യുവജനങ്ങളോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു.  സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ ഭൂമിയിൽ കാലുകളുറപ്പിച്ച്, എന്നാൽ വിശാലമായ വീക്ഷണത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവരോടു നിർദ്ദേശിച്ചു. ക്രിസ്തുസ് വിവിത് എന്ന യുവാക്കൾക്കായുള്ള അപ്പോസ്തലിക പ്രബോധനം വായിക്കാനും പാപ്പാ അവരോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട സമൂഹവും ലോകവും കെട്ടിപ്പടുക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ യുവജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പാപ്പാ തന്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിച്ചത്.


Related Articles

ഹൃദയംകൊണ്ട് കേൾക്കൂ……പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ മാധ്യമദിന സന്ദേശം :

ഹൃദയംകൊണ്ട് കേൾക്കൂ…… *അമ്പത്തിയാറാം ആഗോള മാധ്യമ ദിനം*_ _ ജൂൺ- 5- 2022 പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ മാധ്യമദിന സന്ദേശം : വത്തിക്കാൻ : മനുഷ്യകുലത്തിന് ഏറ്റവും

“തിരുഹൃദയ” വിദ്യാപീഠത്തിന്‍റെ ശതാബ്ദി ദിനം

“തിരുഹൃദയ” വിദ്യാപീഠത്തിന്‍റെ ശതാബ്ദി ദിനം   വത്തിക്കാൻ : 100 തികഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസിന്‍റെ ആശംസകൾ.   ഇറ്റലിയിൽ മിലാൻ കേന്ദ്രമാക്കി റോം, ക്രെമോണ, ബ്രേഷ്യ

വത്തിക്കാനിലെ വിശുദ്ധവാര തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ…..

വത്തിക്കാനിലെ വിശുദ്ധവാര തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ       പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസിന്‍റെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടും.   ജനരഹിതമായ ‘ഓൺ-ലൈൻ’ തിരുക്കർമ്മാചരണം കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ വർദ്ധിച്ച വ്യാപനവും

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

<